Thi Công Cảnh Quan Nhà Máy Hiệp Phát Long An

Dện tích cây xanh : 1000m2

Các loại cây trồng :

Cây lớn : cây hoàng nam

Cây trang trí : cây hồng lộc, cây hoa giấy , cây trang đỏ

Cây trồng viền : cây chuỗi ngọc

Cây trồng thảm : cỏ nhung, cỏ lá gừng, cỏ xuyến chi

0931.438.239