Hiển thị kết quả duy nhất

Dện tích cây xanh : 1000m2 Các loại cây trồng : Cây lớn : cây hoàng nam Cây trang trí : cây hồng lộc, cây hoa giấy , cây trang đỏ Cây trồng viền : cây chuỗi ngọc Cây trồng thảm : cỏ nhung, cỏ lá gừng, cỏ xuyến chi

0931.438.239